Misija

Ostvariti potpuno zadovoljstvo investitora, kupaca, poslovnih partnera i naših zaposlenika kroz realizaciju graditeljskih poduhvata, ponudu naših usluga uz poštivanje zakonskih i drugih zahtjeva u okolišu te stalno razvijanje svjesti djelatnika po pitanjima zaštite okoliša.

Vizija

Spremno odgovoriti svim zahtjevima na tržištu, kroz ponudu svojih usluga koja će garantovati postizanje zadovoljstva kupaca i investitora. Radit ćemo na jačanju svojih konkurentskih sposobnosti kroz ulaganja u ljudske i materijalne resurse društva.Kvaliteta naših usluga treba dostići i predstavljati najbolju kvalitetu u BiH i široj regiji, a težnja tom strateškom cilju mora biti prioritetna zadaća svih zaposlenika u društvu.

Novosti

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top