Godina: 2015.

Investitor: Općina Stolac

Godina: 2009.

Investitor: Općina Ljubuški i JKP Ljubuški d.o.o.

Godina: 2009.

Investitor: UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

Godina: 2010.

Naručilac: BH Telecom d.d.

Bulevar Živojina Mišića Banja Luka

Godina: 2009.

Investitor: Grad Banja Luka

Na putu Šepak-Kozluk-Karakaj-Vlasenica-Ljubogošta, dionica Sumbulovac-Ljubogošta.

Godina: 2009.

Investitor JP Putevi RS

Dionica Počitelj-Bijača, poddionica Zvirovići-Kravice.

Godina: 2012.

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH

Dionica Počitelj-Bijača, poddionica Zvirovići-Kravice.

Godina: 2012.

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH

Dionica Drivuša – Kakanj, poddionica Bilješevo – Kakanj.

Godina: 2012.

Investitor: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta FBiH

Godina: 2010.

Investitor: Općina Pale – Prača

Projekat rekonstrukcije Španskog trga u Mostaru.

Godina: 2011.

Investitor: UNDP

Dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Vlakovo – Lepenica.

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Dionica Počitelj – Bijača, poddionica Kravice – Bijača

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Granični prijelaz Bijača.

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Dionica Kakanj-Visoko sekcija I: Kakanj-Dobrinje.

Godina:2008.

Investitor: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj.

Godina: 2010.

Investitor: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje cesta FBiH

Dionica Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Kravice.

Godina: 2012.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Dionica Vlakovo-Tarčin, poddionica Vlakovo-Lepenica.

Godina: 2013.

Investitor: JP autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top