Izgradnja autoputa na koridoru 5c

Dionica Vlakovo-Tarčin, poddionica Vlakovo-Lepenica.

Godina: 2013.

Investitor: JP autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top