Izvođenje radova na izgradnji autoputa koridor 5c

Granični prijelaz Bijača.

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top