Prevoz rasutih tereta, isporuka tampona i rad mašina na izgradnji dijela autoceste na koridoru 5c

Dionica Počitelj – Bijača, poddionica Kravice – Bijača

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top