Prevoz nasipa i tampona za izgradnju vijadukta Vlakovo u sklopu projekta izgradnje autoceste na koridoru 5c

Dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Vlakovo – Lepenica.

Godina: 2013.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top