Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R445 u sklopu projekta izgradnje autoceste na koridoru 5c

Dionica Drivuša – Kakanj, poddionica Bilješevo – Kakanj.

Godina: 2012.

Investitor: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top