Izvođenje radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve i čišćenje korita na lokalitetu Glavatičevo, općina Konjic

Godina: 2014.

Investitor: Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top