Izvođenje zemljanih radova na izgradnji trase i objekata u sklopu projekta izgradnje autoceste na koridoru 5c, dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Drivuša – Klopče

Godina: 2015.

Investitor: JP Autoceste FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top